Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2023.

1./2023./I.09.E.h.: Az Elnökség 2023. január 10-től a Fogathajtó Szakág irányítását a szakág tisztújító közgyűlésének napjáig hatáskörébe vonja.

1./2023./I.12.E.h.: Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatot az 5.§ (2) pontot érintően módosította.

1./2023./I.18.E.h.: Az Elnökség megbízza Mitykó Zsuzsit a Fogathajtó szakág adminisztrációs ügyeinek ellátásával. A megbízás időtartama: 2023. január 18 – február 23.

2./2023./I.18.E.h.: Az Elnökség összehívja a Fogathajtó szakág éves tisztújító gyűlését. Az időpont 2023. február 23. csütörtök 9:00 óra. Helyszín: Nemzeti Lovarda Tudásközpont.

3./2023./I.18.E.h.: Az Elnökség a 2023. évi Fogathajtó szakág éves tisztújító gyűlését megelőzően, három tagú jelölő bizottságot állít.

A jelölő Bizottság tagjai: Némedi István, Szakács Róbert és Takács Attila

1./2023./I.19.E.h.: Az Elnökség módosítja a 2/2023/ I.18. számú határozatát az alábbiak szerint.

A Fogathajtó szakág éves tisztújító gyűlés időpontja 2023. február 23. csütörtök 13:00 óra.

1./2023./I.27.E.h.: Az Elnökség a 2022. évben Veszprém megyében rendezett fogathajtó versenyek után befizetett versenyrendezési díjakkal megegyező összeggel (120 000 forint) támogatja a különleges jogállású Veszprém Megyei Lovas Klubok Egyesületét.

1./2023./I.31.E.h.: A 2023. február 25-én Hortobágy-Mátán megrendezésre kerülő fedettpályás fogathajtó verseny maximális indulói létszámát, a rendező kérésére, a megnövekedett nevezési igény miatt az Elnökség 60-ról 75 fogatban határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a rendező vállalja plusz egy fő hivatalos személy bevonását a verseny lebonyolításába és a versenynap időrendjét a végleges versenyzői létszámhoz igazítja.

1./2023./II.01.E.h.: Az Elnökség, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad versenyhelyszínt jelöli ki a 2022/2023 évi Fedettpályás Fogathajtó Országos-bajnokság helyszíneként.

1./2023./II.06.E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége, a Kádár Attila a Pellet Hungary LSE elnöke által leírt állításokat megvizsgálta, azt nem találta megalapozottnak, emiatt  külön vizsgálat lefolytatását és egyéb intézkedés meghozatalát nem tartja indokoltnak.

1./2023./II.07.E.h.: Az Elnökség kiegészítette az SZMSZ 13.§ 2) pontját.

A szakági gyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a Szövetségnek azon tagjai, akik az adott licenc évben, és/vagy az adott naptári évben, az adott szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.