Műhelyprogram támogatás 2023.

Hírek

Agrárminisztérium – Magyar Lovassport Szövetség – Műhelyprogram 2023.

1. A támogatás célja:

A lovassportok utánpótlás nevelésével és a sportág népszerűsítésével foglalkozó szakmai műhelyek támogatása, elsősorban lovas szakmai elméleti és gyakorlati képzések megvalósításán keresztül a sport, lótenyésztés és állategészségügy terén.

2. Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető:

 • rendezvényszervezési díj
 • sportszolgáltatás díja
 • lovasszakmai programszervezéshez való hozzájárulás

3. A támogatottak köre:

A Magyar Lovassport Szövetségnél regisztrált és 2023. évi érvényes tagsággal rendelkező tagszervezetek. Sportszakmai műhelyek.

4. Az elnyerhető támogatás összege:

A felhasználható támogatás összege 18 000 000.- forint.

5. A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke:

A támogatás összege nem haladhatja meg a bruttó 125.000 Ft/ szakmai nap, (375 000.- Ft /rendezvény) összeget. Egy tagszervezet maximum 2×3 szakmai napra adhat be pályázatot

6. A támogatási időszak:

2023. március 1. – 2023. december 10. között megrendezésre kerülő események

7. A támogatás feltételrendszere:

Sportszakmai műhelynek minősül

 • az a tagszervezet, aki a Magyar Lovassport Szövetség adatbázisában regisztrált lovardához kapcsolható
 • az a lovarda, ahol a Magyar Lovassport Szövetség adatbázisában regisztrált edző igazoltan tevékenykedik (lovarda regisztráció adatbázisban hozzárendelve)
 • a tagszervezet tagjai között érvényes licenccel rendelkező sportolók vannak
 • a tagszervezet tagjai között regisztrált szabadidős lovasok vannak
 • az a lovarda, aki a Magyar Lovassport Szövetség adatbázisában, lovardához regisztrált lovakat tart nyilván (https://lovasszovetseg.hu/?menu=8)

8. A támogatás felhasználására való jelentkezés módja

A támogatást, a Magyar Lovassport Szövetség honlapján található online felületén ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu/default.aspx?ReturnUrl=%2fTender%2fDefault.aspx keresztül
lehet igényelni. A jelentkezés a Földművelésügyi Minisztériummal kötött szerződés aláírása után nyílik meg.
Jelentkezési időszak: 2023. március 1. – 2023. december 10.
A rendelkezésre álló keret kimerülése esetén a pályázati leadást felfüggesztjük.

9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje:

A támogatott eseményt követően az alábbi dokumentumokat kell a Magyar Lovassport Szövetség címére kovacs.dora@lovasszovetseg.hu elküldeni.

 • szakmai beszámoló – nyolc-tíz mondatos rövid beszámoló az esemény megvalósulásáról, a szakmai programról, résztvevők, előadók névsorával, fényképekkel kiegészítve.
 • szerződés 3 példányban kitöltve, aláírva és lebélyegezve (a szerződés, az ügyfélkapuból vagy a honlap „nyomtatványok” menü alatt letölthető)
 • a Magyar Lovassport Szövetség számára szabályosan kiállított számla a 2. pontban meghatározottak szerint:

Magyar Lovassport Szövetség 1087 Budapest, Kerepesi út 7. adószáma: 18158074-1-42
szolgáltatás megnevezése: TEÁOR 931 – Sporttevékenység:

 • sportrendezvényszervezési díj
 • sportszolgáltatás díja
 • lovasszakmai programszervezéshez való hozzájárulás

A szerződés a Magyar Lovassport Szövetség részéről csak abban az esetben kerül aláírásra, ha a támogatott rendezvényről beérkezett szakmai beszámoló alapján a rendezvény minden kétséget
kizárva megvalósult és megfelelt a támogatásban kiírt célnak.

Letölthető dokumentumok:

Információ

Szerződés

Beszámoló minta

Last modified: 2023-05-25