RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS

Hírek

M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy a Kormány 289/2021. (V. 31.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról jogszabály alapján a

Magyar Lovas Szövetség rendkívüli Közgyűlését,

2021. október 13-án szerdán 8.00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában /1087 Budapest, Kerepesi út 7./

tartjuk.

Amennyiben a rendkívüli közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt rendkívüli közgyűlésre azonos napirenddel 2021. október 13-án szerdán 9.00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) kerül sor.

A megismételt rendkívüli közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Napirend:

  1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  2. Elnöki – köszöntő
  3. A 2/2021/V.31. Elnökségi határozat megerősítése – „Az elnökség a 2020. évi szakmai beszámolót elfogadta.”
  4. 1/2021/V.31. Elnökségi határozat megerősítése – „Az elnökség a 2020. évi pénzügyi beszámolót elfogadta.”
  1. 1/2020/XII.09. – Elnökségi határozat megerősítése – „A 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről c. jogszabály 5. § (1) bekezdésben rögzítettekre figyelemmel, a díjugrató és a fogathajtás szakágban a szakági tisztviselők (szakbizottsági tagok) megbízatásának 2021. évben lejáró 4 éves időszakát 2022. március 31-ig, ill. a 2022. évben esedékes szakági közgyűlés dátumáig (amelyik a korábbi időpont) meghosszabbítja, tekintettel a jelenleg jogszabály alapján fennálló, szakági gyűlések összehívását akadályozó veszélyhelyzetre, ill. arra, hogy az esetlegesen megtartható év közbeni tisztújítás a felelős szakmai tervezést és végrehajtást hátrányosan befolyásolja, ill. ellehetetlenítheti.”
  1. A Felügyelő Bizottság beszámolója
  2. évi szakmai terv
  3. évi pénzügyi terv
  4. Egyebek

 

Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Szavazásra azok a tagok jogosultak, akik megfelelnek a 2004.évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és a Szövetségi nyilvántartása szerint a 2021. évben a Magyar Lovassport Szövetségnek tagdíjukat befizették.

A rendkívüli Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy –saját tagszervezetén kívül- legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének

Kérem, hogy a pontos regisztrációhoz a tagszervezet törvényes képviseletének igazolásához szükséges dokumentumokat is hozza magával a rendkívüli Közgyűlésre!

B u d a p e s t, 2021. szeptember 28.

 

Lázár Vilmos sk.

                                            elnök

Dokumentumok:

Meghatalmazás

Könyvvizsgálói jelentés 2020

Kiegészítő melléklet

Közhasznúsági melléklet

 

Elnöki beszámolók

Díjugratás

Díjlovaglás

Fogathajtás

Last modified: 2021-10-07