Magyar Lovassport Szövetség Közgyűlés

Hírek

M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovas Szövetség éves rendes Közgyűlését 2020. február 29-én szombaton 10.00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában /1087 Budapest, Kerepesi út 7./ tartjuk.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2020. február 29-én szombaton 11.00 órakor a Nemzeti Lovarda Tudásközpont aulájában (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) kerül sor.

A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Napirend:

  1. Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  2. Elnöki köszöntő
  3. Megemlékezések
  4. Szakmai beszámoló
  5. Könyvvizsgálat eredménye (a könyvvizsgáló beszámolója)
  6. Felügyelőbizottság jelentése
  7. 2019. évi pénzügyi beszámoló és a Közhasznúsági jelentés
  8. 2020. évi pénzügyi terv
  9. Felmentvény
  10. Egyebek

Tisztelt Tagszervezeti Képviselők!

Megjelenésére feltétlenül számítok.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok a Közgyűlést megelőzően nyolc nappal a honlapon megtalálhatóak.

/Honlap címe: www.lovasszovetseg.hu/

Szavazásra azok a tagok jogosultak, akik megfelelnek a 2004.évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és a Szövetségi nyilvántartása szerint 2019. évben a Magyar Lovassport Szövetségnek tagdíjukat befizették.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy –saját tagszervezetén kívül- legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének

Kérem, hogy a pontos regisztrációhoz a tagszervezet törvényes képviseletének igazolásához szükséges dokumentumokat is hozza magával a Közgyűlésre!

Budapest, 2020. február 14.

Lázár Vilmos sk.

elnök

Dokumentumok:

MEGHATALMAZÁS

MÉRLEG

MÉRLEG – KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2019

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 2019

Last modified: 2020-02-29