Az elnöki beszámolóból

Hírek

A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG
KÖZGYŰLÉSE ’2017

AZ ELNÖKI BESZÁMOLÓBÓL

Előadó:  LÁZÁR Vilmos
Ideje: 2017. február 17.
Helye: Magyar Sport Háza, Konferenciaterem

Budapest, Istvánmezei út 1-3.
   

1.    TESTÜLETI ÉLETÜNK ’2016.

1.1. Az Elnökség tevékenységéből

Elnökségünk 2016-ban 6 alkalommal ülésezett;
a gyakorlati lovas életünk szabta igények szerint 25 határozatot hozott.
Frissítettük, korszerűsítettük szabályzatainkat. Gazdálkodásunk, szervezeti életünk jobbítására fontos határozatokat hoztunk.
Mindezek eredményeként egy nagyon feszes, szigorúan ellenőrzött és számonkért, átlátható gazdálkodás mentén dolgozunk.

A határozattárból

  • Az elmúlt évekhez hasonlóan, a meghatározott célokat követve folytattuk a sportágfejlesztési stratégiánkat.  
  • Frissítettük a nyilvántartási, átigazolási- és a fegyelmi szabályzatunkat.
  • Életre hívtuk a javaslattevő Olimpiai Felkészülési Koordináló Bizottságot.
  • Az Elnökség határozott, hogy a mindenkori elnökség és a felügyelő bizottság tagjai szabadidős egyesületet alapítanak. Az egyesület jelenleg bejegyzés alatt áll.
  • A sportlóbejelentésből befolyt összeg 100 %-át az idei évben is visszakapták a szakágak ezáltal a saját bevételek jelentős része a szakágak önálló költségvetésébe került költségvetésébe került
  • A Szövetség az adó 1 %-ából származó bevételét a két kisebb olimpiai   szakág a díjlovaglás és military részére – a sportolók létszámával arányosan – ajánlotta fel

1.2. Számok, tények, adatok
                  

  2016 2015
Egyesületek száma 517 481
Sportolók száma 2855 2702
Sportlovak száma 4052 3901
     

1.3. Sportdiplomácia

Tavasszal, áprilisban Stróbl Dorottya főtitkár és Dr. Jármy Miklós elnökségi tag Lausanne-ban a FEI sport fórumon vett részt, ahol elsősorban az olimpia és világbajnokság versenyszabályainak átalakításáról volt szó.
Szeptemberben mindketten Angliába az Európai Lovas Szövetség Közgyűlésére utaztak.
Novemberben az FEI éves rendes Közgyűlése megszavazta az új olimpiai versenyszabályzatot.
Szövetségünk 2015 őszén a Military Szakág támogatási programjára pályázatot nyújtott be és nyert el az FEI Felzárkóztatási Alapjától. 2016-ban ebből két alkalommal az FEI a lovastusa szakembereink és lovasaink részére továbbképzést finanszírozott. A továbbképzéseket a FEI által delegált szakemberek vezették.
A Szövetségünk 2016-ben a FEI-nél

24 nemzetközi bírót,
10 nemzetközi pályaépítőt,
54 stewardot és
26 állatorvost regisztrált.

1.4. Edzői Bizottság

2016-ban 103 fő jelentkezett az edzői regisztrációs vizsgákra;
közülük 46 fő tett sikeres vizsgát mind a négy vizsgamodulból.
A Bizottság 2016. évben két alkalommal ülésezett és a következő fő témákban határozott.
– Regisztrált edzői felelősség és reprezentáció a versenyeken
– 2017. évi továbbképzések – műhelytámogatás

– TF OKJ oktató- és edzőképzés, Kaposvár 
– IGEQ konferencia 2016. Ermelo (Holland Szöv. központja) – küldötteink bemutatót tartottak.
– Edzői regisztrációs vizsgák 2016-17. évi helyszínei és időpontjai
– Felmentések elbírálása

1.5. A Talent Program sikeres, folytatásra érdemes.

A sportágfejlesztésből megvalósuló Talent program – együttműködésben a szakágainkkal – központi irányítással, holland mintára eredményesen folyik – sikeres.
A fiatalok – a gyakorlati képzés mellett – sokoldalú elméleti képzést is kapnak.
Az edzőtáborokban sportpszichológus, állatorvos, pályaépítő, gyógytornász, lóápoló dolgozik a gyerekekkel.
2016-ban a díjugratók Talent Programja harmadik szezonját kezdte.
A díjlovagló és a lovastusa szakágak fiataljai részére a második szezont szervezték.
A Program a díjugratóknál működik legeredményesebben.
A lovasok és az edzők körében is egyre elismertebb és elfogadottabb ez az utánpótlás-korosztály kiválasztottjaival folyó képzés.
A díjugrató fiatalok mezőnye egyre erősödik. Az utánpótlás-válogatott tagjainak nagy része a Talentesek közül került ki. Közülük szinte mindenki nemzetközi versenyeken szerepel. A lovasok elhivatottak. A szülők – lehetőségeik szerint – a felkészüléshez és a versenyzéshez igyekeznek megfelelő hátteret biztosítani.
A Program I. korosztályából mindenki szeretne továbblépni a következő korcsoportba.
Díjugratóknál 12 lovas zárta sikeresen a 2015/2016-os szezont (8 Nemzetközi Talent minősítéssel). Az idén 19 lovas vesz részt a képzésen.
A díjlovasoknál kicsit más a helyzet. Itt az edzők, – főleg a nemzetközi szinten versenyző tanítványaik esetében – sokszor visszatartják a gyerekeket, nehogy más hazai edzőhöz kerüljenek. Ezt a problémakört külföldi edző bevonásával igyekeztek áthidalni. A holland testvér-program egyik vezető edzőjét, Johan Rockxot vonták be a munkába; vele közös edzőtábort szerveztek az I-es és a II-es díjlovas korosztály részére.
Díjlovasok közül a 2015/2016-os szezont 15-en zárták sikeres vizsgával (4 Nemzetközi Talent minősítéssel), idén 10 lovas vesz részt a képzésen.
A lovastusa versenyzők a 2016/2017-es szezonra hárman maradtak, őket a díjugratók képzésébe vonták be. A vizsga előtt terepen, edzőtáborban tanultak.
A lovastusa szakágban 4-en vizsgáztak sikeresen.
A 2017/18. téli időszakban a díjugrató gyerekeknek is tervezünk egy összevont edzőtábort külföldi szakember vezetésével. A minősülésre és a programban való lócserére vonatkozó néhány szabályt a nyári időszakban átgondolunk és a programot az eddiginél még magasabb szakmai színvonalon folytatjuk.
A fogathajtók 26 fiatal hajtóval ősszel csatlakoztak a Talent programhoz és a télen kezdték meg egyéni edzéseiket.
Érdeklődéssel várjuk a fogathajtó szakág „talentjeinek” tavaszi vizsgáját, ahol lemérhetjük mennyit fejlődtek a téli edzések folyamán.

1.6. Oktatás

2016-ban a Testnevelési Egyetemmel és a Kaposvári Lovasakadémiával közösen szerveztük a TF OKJ lovas oktató és edzőképzés szakmai táborait. A szakmai táborok gyakorlati óráit kiemelt szintű szakembereink tartották. A hallgatók részéről kedvező visszajelzések érkeztek, bár a táborok és vizsgák szervezése az első évben sajnos még nem ment zökkenőmentesen.

John Ledingham és Heike Holstein ír lovasedzők az elmúlt évekhez hasonlóan 2016 tavaszán újra háromnapos továbbképzés tartottak a Nemzeti Lovardában a három olimpiai szakág kiemelt edzői számára. Hazai szakembereink, a továbbképzésen elsajátított modern és hatékony edzői módszereket az OKJ edzőképzés gyakorlati óráin adhatták át a hallgatóknak.

1.7. Rendezvények

Szövetségünk 2016-ban a több mint 450 hazai verseny mellett több rangos nemzetközi versenyt szervezett. Például:
– Lovastorna verseny Budapest.
– Fogathajó Világkupára pontot adó kvalifikációs verseny, Fábiánsebestyén, Nemzetközi Díjlovas Verseny Fót és Máriakálnok.

– Nemzetközi Távlovas versenyt Bábolna és Solt-Révbérpuszta.

– Három csillagos Nemzetközi Lovastusa Verseny, Alag, és két egycsillagos, Nagykanizsa és Bábolna.

– A Nemzeti Lovardában a CSI** gróf Széchenyi Emlékverseny és CSIO***-W Nemzetek Díja versenyt Budapesten.

– CSI** nemzetközi díjugrató verseny Bábolna.

– 10. Jubileumi Lovas Világkupa Budapest Papp László Budapest Sportaréna. szándékaink szerint a sport- és a szórakoztató programot külön választottuk. A fogathajtás mellett a világhírű Bécsi Spanyol Lovasiskola aratott méltán nagy sikert.

– II. Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága, Mezőhegyes.

1.8. Stratégiai partnerünk a MÉDIA

Egyik legnagyobb támogatónk, stratégiai partnerünk a média.
A közgyűlésünk nyilvánossága előtt is megköszönöm az újságírók, a szerkesztőségek számunkra meghatározóan fontos figyelmét, támogatását, munkáját.
Az írott és az elektronikus médiában lovassportunk nyilvánosságot kap; jelentős mennyiségű és – többségében – színvonalas írások, műsorok jelennek meg, jutnak el a célközönségünkhöz.
Üzeneteink, információink – nyilván – nagyrészt az újságírók, a kommunikátorok „szűrőn át” jutnak el a szakmai- és a nagyközönséghez. A megértést, a bizalmat, a támogatást, vagy akár az együtt gondolkodást csak akkor remélhetjük, ha minden lényeges kérdésről őszintén, sok összefüggésben, objektív módon tájékoztatunk; ha kiszolgáljuk – igen kiszolgáljuk – az újságírókat.
Ezt tesszük. És ebben maga a ló, a lapok hasábjaira, a képernyőkre kerülő ló – a maga varázsával – nagy segítségünkre van.
Ez a sokoldalú folyamatos tájékoztatás, személyes kapcsolat a lovassportunkról, a Szövetségünkről kialakuló kép formálásának egyik legfontosabb feltétele és egyetlen járható útja.
Tudjuk, hogy csak az igazán minőségi, látványos, közönségvonzó „lovastermékeknek” van piaca a médiában. Ezek bemutatására törekszünk.
Jelentős versenyeink, lovaséletünk történései a televíziók csatornáin az elmúlt évben is megjelentek.
Az online közvetítések pedig szinte minden starthoz odaértek.
Szövetségünk Pegazus Magazinját havi rendszerességgel műsorára tűzte az M4-televízió.
Szövetségünk havi lapja a Pegazus szintén lovastársadalmunkhoz szól; igyekszik „első kézből” sokoldalúan információt szolgáltatni.
A másik két lovas szaklap a Lovas Nemzet és a Lovasélet ugyancsak hozzájárul a lovaséletünk történéseinek bemutatásához.
Az országos hatósugarú Magyar Távirati Iroda és a Nemzeti sport kiváló partnerünk; e szerkesztőségek a szélesebb lovaskörökhöz juttatják el információinkat.
Számunkra ugyancsak fontosak a megyei napilapok.
E szerkesztőségekkel főként megyei szövetségeink révén dolgozunk együtt.
Megújítottuk, küllemében és tartalmában igyekeztünk korszerűsíteni Szövetségünk honlapját. Reméljük, hogy folyamatosan egyre frissebb, érdekesebb, információ-gazdagabb lesz.

2.    Szakmai terv ’2017.

2.1. Olimpiai Felkészülést Koordináló Bizottság

A Szövetség megkezdte a felkészülést, hogy a 2024 Olimpiai elnyerése esetén a lovassportok mindhárom szakága ütőképes csapattal álljon starthoz a játékokon.
A javaslattevő Bizottság az idén két alkalommal ülésezett, a bizottsági tagokon kívül a három olimpia szakág vezetőjének részvételével.
Egyelőre az EMMI a sportágfejlesztési támogatáson kívül további 433 millió forint támogatást biztosít a Szövetségnek a 2017-18. évre. Ebből 400 millió konkrétan meghatározott létesítmények fejlesztésére kell költeni,
Timpex – 150 millió
Tövis Major – (öttusa – Czink György sikere az ausztrál női olimpiai aranyérmes öttusázó felkészítésében) 50 millió
Kaposvári Lovasakadémia – 135 millió
További, állami tulajdonban lévő létesítményekre – 65 millió (Nemzeti Lovarda javításai?)
A támogatásból 27 millió forintot külföldi szakemberek díjára fordíthat a Szövetség a következő két évben.
Az idei évben elején a három szakág vezetésének és szövetségi kapitányainak feladata meghatározni, hogy kik azok a külföldi szakemberek, akikkel a felnőtt és felnőtt alatti korosztály válogatott lovasait készíteni szeretnék a nemzetközi, olimpiai minősülés megszerzésének irányába mutató, versenyeken való eredményes részvételre.
A forrás elosztására az Olimpia Felkészülést Koordináló Bizottság tesz javaslatot, amit az Elnökség hagy jóvá és fogad el.
Az Olimpiai odaítéléséről 2017. szeptember hónapban, Limában dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
A döntés megelőzően május közepén néhány napra Budapestre látogat a Bizottság delegációja az olimpiai helyszíneket bejárni.
A lovasversenyszámok helyszíne Üllő Dóra – Major. A Nemzeti Lovasközpont megvalósítása az elfogadásra váró Kemény Ferenc sportlétesítmény fejlesztési programban is szerepel.

2.2. Szabadidős Lovasok Szakága

Célunk a szabadidős lovasok integrálása és a szabadidős rendezvények megfelelő színvonalon való megrendezése.
Igyekszünk mindenkihez eljutni, aki szabadidejében lovagol.
Szeretnénk a TopSoft nevezési rendszerrel a szabadős rendezvények szervezését megkönnyíteni, szeretnénk, ha a szabadidős lovasok is büszkén látnák és mutatnák az eredményeiket az internet segítségével.
Segítünk a lovasoktatók képzésében és a nyugati országok mintájára országos méretű, minden korosztály számára vonzó szabadidős lovas rendezvényeket szándékozunk szervezni.
Az online regisztrációs felület készítése folyamatban van, és ha az Alapszabály módosítását elfogadja a Közgyűlés, akkor nyár elején már az internetes felület segítségével jelezhetik a szabadidő lovasok a hétvégi rendezvényeken való részvételüket.

2.3. Megyei szervezetek

A Magyar Lovas Szövetség évek óta kiemelt figyelmet fordít a megyei szervezetek gondjaira, de az eddigi intézkedések – központi, kormányzati átfogó intézkedés hiányában – nem hoztak áttörő eredményt ezen a területen.
Az elmúlt években szinte mindenütt megszűnt a megyei szintű sportirányítás és támogatás. Néhány megyei szövetségünk időben felismerte a változást és mostanra már egyesületi formában működik (pl.: Csongrád, Pest, Békés, Hajdú-Bihar).
A gondok ellenére több megyében elkötelezett emberek lelkiismeretes munkája, vagy egy-egy megyét meghatározó lovas bázis húzó ereje és támogatása nyomán eredményesen működő megyei szervezetek tevékenykednek. Ezek fontos pillérei nemzeti szövetségünknek és a lovassportnak. Köszönet ezért a többet vállalóknak.
Sajnos vannak megyék ahol támogatás nélkül a lovasélet visszafejlődőben van. Máshol a megyei sportszövetség megszűnése okoz jelentős problémát az egyébként jól működő megyei lovaséletnek.
Örvendetes, hogy több megyében népszerű és terjed a szabadidős- és a gyermek versenyek rendszere és megtartják a nagy múltú hagyományos megyei bajnokságok versenyeit.
Úgy gondoljuk, hogy lovassportunk területi szintű irányítására változásra érett.
Több megyében már elindult már az önálló jogi személlyé válás folyamata, mely megegyezik a Magyar Lovas Szövetség elképzeléseivel.
Terveink szerint a területi szerveztek civil kezdeményezések nyomán jöhetnek létre. Az adott megye, vagy több megye érdekeinek megfelelően, akár szakágakra specializáltan. A területi szervezetek finanszírozása átkerülne a szakágak feladatai közé. A támogatás forrása a jövőben is a versenybejelentési díjakból befolyt összeg.
A szakágak minden év elején határozatba foglalják, hogy az adott évben a megyékben melyik szervezetet bízzák meg a sportirányítási és ellenőrzési feladatokkal.
A területi szervezetek egyesületi formában működnek, tagjai lehetnek a Szövetségnek és ezáltal minden olyan jog megilleti őket mint bármelyik tagegyesületünket. Pl. rendezhetnek versenyt vagy pályázhatnak az egyesületeknek számára kiírt támogatásokra.
Bízunk abban, hogy ezzel az iránnyal sikerül egy olyan területi rendszert kialakítani, amellyel a megyei lovasélet szervezetei stabil – anyagi, szakmai és jogi – státuszban valóban pillérei maradnak, lehetnek a Magyar Lovas Szövetségnek.  

2.4. Oktatás

A kiemelt edzőink képzése az idei évben is folytatódik. A két ír szakember, előreláthatólag március utolsó hétvégéjén érkezik három napra Kaposvárra.
A TF-Kaposvár- Szövetség OKJ sportokató és edzőképzés második évfolyamának januárban már lezajlott az első szakmai tábora. 15 hallgató kezdte meg e képzésben a tanulmányait.
A Testnevelési Egyetemen 2017 szeptemberében levelező szakon újra indul az edzőképzés. A felvételi követelményrendszert a Szövetségünk által meghatározott szakmai szempontok alapján alakították ki. Reméljük, hogy a szakmai ismereteinek bővítésére minél több tapasztalt lovas választja a TF edzőképzését.

2.5. Létesítmények

A korábban említett létesítmény fejlesztések mellett számunkra talán a legfontosabb hír, hogy az idei évben október utolsó napjára tervezünk a Nemzeti Lovarda megnyitását.
A Szövetség sportirodája visszaköltözik a megújult régi helyére. A Nemzet Lovardájában létesülő „tudásközpont” más lovasszervezetek számára is otthont ad majd.
A lovasoknak könnyebbé válik az ügyintézés, megfelelő méretű parkolók állnak majd rendelkezésükre, lóval és lovassporttal kapcsolatos adminisztrációs ügyeiket egy helyen intézhetik. Megfelelő méretű parkolók állnak majd rendelkezésünkre.

2.6. Rendezvények ’2017.

– Díjugratásban Kaposvár és Hortobágy kisebb CSI* versenyeket rendez és a frissen átadott Nemzeti Lovardában CSI*** Világkupa versenyt rendezését tervezzük.
– Díjlovaglásban a tavalyi sikeren felbuzdulva, az idén CDI***- Világkupa versenyt rendez Máriakálnok, és ősszel Fóton a már megszokott CDI***,
Szilvásvárad is bekapcsolódik két díjlovas verseny rendezésébe.
– Military nemzetközi „hosszú háromcsillag” Európa Bajnokságra minősítő versenyt rendez ismét Alagon. Emellett Nagykanizsa és Bábolna is megrendezi a kisebb egycsillagos versenyét.
–  Távlovaglásban csak Bábolna jelezte rendezési szándékát
–  Fogathajtásban Fábiánsebestyén és Mélykút rendezi az idei év nemzetközi versenyeit. A szakágban három versenyt külön ki kell emelni.
Izsák – Parafogathajtó VB és országos döntő;
Lovas Világkupa Papp László Budapest Sportaréna;
Mezőhegyes III. fiatal Fogatlovak Világbajnoksága.
– Kaposvár a kisebb nemzetközi díjugrató és lovastorna verseny mellett az év egyik legfontosabb eseményének, a Póni Európa Bajnokságnak ad otthont.
Az EB-re a legtöbb vezető lovas nemzet mindhárom szakágban, csapattal képviselteti magát, 180 tizenhat év alatti lovasra lehet számítani a hat napig tartó versenyen. A díjugrató döntő pályáját 135 cm magasságra építik a militaryban induló póniknak pedig a nemzetközi „egycsillag” követelményeit kell teljesíteniük.
A verseny előkészületei már folynak.
Már 2017-ben megkezdjük a lobbi tevékenységet, hogy elnyerjük a 2021-es Európai Lovasjátékok rendezési jogát.  Két évvel ezelőtt, Aachenben rendezték meg első ízben egy időben és helyszínen több szakág Európa Bajnokságát. Az idén Göteborg 2019-ben pedig Rotterdam rendezi a felnőtt díjugrató és díjlovas összevont Európa Bajnokságot. 
A több hétig tartó jubileumi Vadászati Kiállítás mellett a Kincsem Park (+ Üllő?) biztosítana helyszínt a fogathajtó versenyszámoknak. A szervezésre bizottság alakult.

3. SZAKÁGAINK ÉLETÉBŐL

Díjugratás
A Szakág januárban tartotta négy évenként esedékes tisztségválasztó közgyűlését.
Az elnök – a második ciklusát kezdő – Szotyori Nagy Kristóf.
A díjugrató élsport 2016. évi tervét teljesítette.
Ugyanakkor tényként – és hangsúlyosan – kell megállapítani, hogy magyar színekben sajnos most sem szerepelt díjugrató az olimpián! Ez a tény egyben kijelöli egyik legfontosabb feladatunkat.
Az elmúlt év legnagyobb nemzetközi versenyén, a budapesti CSIO-n a lovasok és lovaik a maximumot teljesítették;
A nagydíj- és a Nemzetek Díja győzelem kiemelkedő teljesítmény.
Évtizedek után, első magyar női lovasként, Hugyecz Mariann Göteborgban helyt állt; a világkupa-ligákban az első három helyet magyar díjugrató foglalta el.
Utánpótlásunk tagjai teljesítményükkel és érmekkel bizonyították, hogy nem csupán térségünkben, hanem Európában is meghatározó szerepet játszanak: három CSIO-n dobogós helyezéseket értek el. Írországban, a korosztályos Eb-n gyermek-csapatunk a negyedik.
CSIO, a gróf Széchenyi Emlékverseny és –  két évtized szünet utáni – a bábolnai Pettkó-Szandtner nemzetközi verseny sikeres rendezvény volt.
Megreformált díjugrató szabályzat –  és benne az országos versenyek modellje – úgy tűnik bevált.
A régiós versenyek és döntők – négy év közös munkájának eredményeként – új útjukra léptek; létszámban, színvonalban és szervezésben ígéretesen alakulnak.
A sportszakemberek – szinte minden területen: a pályaépítőktől a stewardokig –  sikeres vizsgákat tettek. Nevük egyre gyakrabban olvasható a Nemzetközi Lovas Szövetség versenykiírásaiban. Az edzői regisztrációs vizsga kiírásai, a szakmai színvonal emelkedésében mutatkozik meg.
A médiában az elmúlt év áttörést hozott. A jelentős versenyek a televízió csatornáin megjelentek, az online közvetítések pedig szinte minden starthoz odaértek. Szövetségünk televíziós magazinjában és újságjában ott volt a díjugratás is, és honlapjukon, közösségi oldalukon is folyik a híradás.
CSIO-kon és a 2017-ben, Somorján megrendezésre kerülő Eb-n díjugratóink tartani igyekeznek az elmúlt négy évben elért helyüket.
Folytatják a Granc Prix-sorozatot, amit – a tervek szerint – az utánpótlás korosztályokra is kiterjesztenek.
A megyei versenyeket, a régiós rendszert tovább kell fejleszteni kell. El kell érni, hogy a négy régió döntőiben kivívott egyéni és csapatsiker valóban rangot jelentsen.
Az amatőr kör esetleg tovább bővíthető.
A Nemzetközi Lovas Szövetség novemberi döntése után a kvótaszerzés lehetősége – úgy tűnik – egyszerűbbé válhat. Így reálisabbá vált, hogy legyen (lesz) magyar díjugrató Tokióban és ütőképes magyar csapat a reménybeli budapesti 2024-es olimpián.
Célunk a 2021-es Európa-játékok magyarországi rendezése.

Díjlovaglás
Általánosan elmondhatjuk, hogy a szakágra a növekedés, a fejlődés jellemző.

Az elmúlt évben rendezett versenyek, versenynapok száma, a befizetett lovas és ló lincencek száma nőtt.
Egyesületek száma gyarapodott.
Az elmúlt évben összesen 60-an tettek sikeres rajtvizsgát.

Kiemelt meghívott edzők:
Eduard de Wolff van Westerrode
Thomas Lang
Katrina Wüst
A hivatalos edzőtáborok szponzora és házigazdája: Arie Yom Tov.

Új versenyhelyszín Diósgyőr: itt rendezésre a Magyar Bajnokság és a Fiatal Lovak Bajnokságát – nagy siker volt.

A Bács-Kiskun megyei bajnoksággal új helyszínként jelentkezett még Kiskunfélegyháza.
Győrújbarát – Százszorszép Lovasközpont
Segesd – Borka LE

Ez évtől a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központ is – hosszú idő után – bekapcsolódik a díjlovas versenyek rendezésébe.

Military
Folyamatosan gyarapodik a szakági versenyeiken minősítő pontot szerzett indulók száma.
A lovak száma is gyarapodott: 109 ló indult hazai versenyeiken.
3 lovasuk dolgozik, ill. versenyez sikeresen külföldön:
Sárközi Csaba (Várkapitány LTE) – Németország
Schaller Eszter (Magyar Póni Klub Szövetség) – Skócia
Rajnai Attila (Szikszai Military LSE) – Németország

Kaizinger Balázs 2017-től csatlakozik a külföldön állomásozókhoz.
Az élsportismét erősödik az eredmények tekintetében:
Szabó Orsolya (Somogyjádi SzSE) ZIZI ST. JOHN'S nevű lovával minősült az EB-re.
A szakágukban Pónikkal is sikeresen versenyeznek:
Az Általános Iskolás csapat és egyéni bajnokságokat a Pauer LK pónikkal nyerte meg!
3 nemzetközi versenyt rendezték a 2016-s évben:
Alag és Nagykanizsa mellé „bejelentkezett” Bábolna is amelyet az ott lezajlott vezetőség-váltás miatt a Szikszai Military LSE rendezte meg a bábolnai házigazdák szíves segítségével.
Az FEI keretében zajlott 2016-ban a szakembereik képzése angol, ill. francia
szakemberek irányításával.

Szakembereik nemzetközi képzését a továbbiakban is támogatják anyagilag is.
Bizottságokat – bírói, edzői, sportolói, versenyrendezői – hoztak létre, melynek
köszönhetően többeket vontak be a szakmai munkánkba a hatékonyabb működés
érdekében.

Szakembereik – bíró, pályatervező – munkáját külföldön is igénybe veszik
elismerve ezzel a minőségüket.
A médiában való megjelenésünket bővíteni kell!
Gazdasági állapotunkon javítani kell, mert csak akkor tudnák bővíteni
versenyrendszerünket, stb.
Nevezési díjainkon változtattak a 2017. évtől kezdődően, elsősorban a
versenyrendezőket támogatva ezzel is.
2017. évtől a Tanintézeti OB helyett Korosztályos Championatust írtak ki.

Fogathajtás
A Fogathajtó Szakág is vezetőségválasztó közgyűlést tartott; négy éves időszakot értékelt.
Az elnök: Mondok József, aki ezzel ötödik elnöki ciklusát kezdte.
A beszámolási négy év alatt a fogathajtással foglalkozó egyesületek és a versenynapok száma növekedett.
A hajtók négy kategóriában versenyeztek: az A, B, C kategória mellett a szabadidős versenyek is egyre népszerűbbek.
A szakág az elmúlt 4 évben új versenyhelyszínekkel gazdagodott: Mezőhegyes, Mélykút. A fedeles versenyek egyre népszerűbbek – szintén új helyszínekkel Gyula, Fábiánháza.
A szakág 4 év alatt négy világbajnokság, két Európa-bajnokság és három Világkupa forduló sikereres rendezésének „oroszlánrészét” vállalta.
A versenyeiken több, mint 100 versenybíró működött közre. Közülük többen nemzetközi versenyeken is egyre fontosabb szerepet kapnak.
2015-ben – hivatalos külföldi személyek részére – FEI kurzust szerveztek, amit az idén megismételnek.
A négyesfogathajtók az eltelt időszakban két vb-n vettek részt: 2 érmet, két Eb-n 3 érmet nyertek.
A kettesfogathajtók a ciklus alatt rendezett két világbajnokság egyéni- és csapat aranyérmét nyerték. Az egyik vb-t Fábiánsebestyénben rendezték.
A fogathajtó fiatalok gyerek, junior kategóriában, is letették névjegyüket az elmúlt 4 évben. Különösen eredményes volt a szilvásváradi Európa-bajnokság, ahol négy hazai érem született.
Mezőhegyes pályázatával elnyerte és – az ideivel együtt – harmadik alkalommal rendez Fiatal Fogatlovak Világbajnokságot – általános nemzetközi elismerés mellett.
Mindent összevetve: az elmúlt négy évben Európa- és világbajnokságokon összesen 25 FEI éremmel gazdagodott honi fogathajtásunk, 8 arany, 8 ezüst és 9 bronzérem került fogathajtóink éremgyűjteményébe.

Lovastorna
A szakág új vezetőséget választott. Elnök: Páska Ildikó, aki másodszor tölti be ezt a tisztséget (1998-2001. között már volt elnök).
Az elmúlt év legfontosabb hazai eseménye a Nemzeti Lovardában rendezett CVI nemzetközi verseny volt. Párosban, csapatban és egyéniben is magyar győzelem született. A Szárnyaló Lovas SE csapat-sikere azért volt különleges, mert 20 év óta ez volt az első csapatsiker. A győztes felnőtt páros biztosította helyét a Világbajnokságra. Bence Balázs egyéni győzelme jó évkezdés volt, majd a Világkupa fordulókon való kimagasló teljesítménye zárta az évet és a márciusi döntőbe jutott.
A legfontosabb nemzetközi esemény a Franciaországban együtt rendezett junior EB és senior VB.
Alapvető gond: a minőségi lovak hiánya; a szűkös anyagi forrás; az egyesületek működési nehézségei.
A 2017-2022-es időszakra készített rövid és hosszú távú terveket tartalmazó „Lovastorna szakág fejlesztési stratégia” ezeket a feszültségeket igyekszik feloldani.
Főbb elemei: a tömegbázis szélesítése (mert a szakágban működő 7 egyesületben mindössze 100 aktív versenyzőt tartanak nyilván); a szakág ismertségének, elismertségének erősítése; a lovastorna szerepe a lovassportok alapozásában és az iskolai lovasoktatásban; az edző-, a futószárazó továbbképzési rendszer kidolgozása; az utánpótlásnevelés korszerűsítése; a válogatott versenyzők támogatási rendszerének kidolgozása; a pr-marketing munka erősítése.

Távlovaglás
2016-ban Szlovákiában rendezett világbajnokságon 3 lovasunk állt starthoz a 160 km-es somorjai versenyen. 135 induló között 32. helyre érkező Dr. Fekete Patrícia, teljesítménye a világ legjobbjai között elismerésre érdemes.
A Junior Európa Bajnokságra több lovas minősült, ám Portugáliába végül egy lovas utazott el.
2017-ben a legfontosabb feladat a Magyar Bajnokság színvonalának emelése.
Augusztusban a belgiumi Európa-bajnokságon indul a magyar csapat.
A szeptemberi veronai Junior Világbajnokságon a szakág szintén csapatot indít.

Western-reining
2016-ban új vezetőséggel nyitották az évet.
A szakmai testület nagy figyelmet fordított az edzői és bírói program elindítására, aminek kézzelfogható eredményei születtek. (Számszerű növekedés.)
Megalakították az edzők és bírók hatékonyabb munkáját segítő edzői testületet.
Versenyeik Székesfehérváron, a Kunos Lovardában rendezett négy országos forduló keretében zajlottak. Itt először indították el a magasabb pénzdíjazású Szentkirályi Kupát.
Rangos nemzetközi versenyeken álltak starthoz.
Fiataljaik kijutottak a FEI EB-re, ahol középmezőnyben végeztek.
Az egyik legmagasabb rangú amerikai (AQHA) szervezet díját Kun Péter nyerte.
Összességében a nemzetközi versenyeken 6 első helyet, 8 második helyet és 5 harmadik helyet hoztak el.
A western versenyszámok sokszínűsége, a hozzájuk kapcsolódó speciális feltételek és a költségek miatt felmerült az igény kisebb versenyek megtartására is. Ezzel némileg a bajnoki rendszerük is átalakulhat.
Az idén létrehozzák a tehetséges fiatal versenyzőket támogató testületet, melynek feladata a fiatalok nemzetközi szerepléseinek segítése.
2017-ben a fiatalokkal, a felnőttekkel a FEI EB-n vesznek részt.

4. JÖVŐKÉP, ÜZENET

Az elmúlt évek munkájának eredményeként Szövetségünk átlátható, nyomon követhető, ellenőrizhető, számon kérhető szabályokkal – tehát felelősséggel vállalható rendszerben – működik; több elemében korszerű nagyvállalathoz hasonlít.

Tovább kell lépnünk. A mai modern világ, a piac igényei szerint kell átalakítanunk, modernizálnunk lovassportunk, lovaságazatunk minden szeletét,
Mindezekhez a Szövetség csak a kereteket, a környezetet, a szakmai alapokon álló útmutatást adhatja meg.

Szövetségünknek nem a lovassport gyakorlati irányítása, hanem az ehhez szükséges feltételek megteremtése a feladat.

A siker nagyrészt a gyakorlati lovaséletben, a lovardákban, a klubokban, a versenyeken, a megyei szerverezeteinkben dől el.

A közgyűlésünk – az Elnök – üzenete:
az összefogás, a közösségépítés erősítése! Ez sikereink alapfeltétele

Last modified: 2018-12-07