Magyar Lovas Szövetség éves rendes Közgyűlés 2017

Hírek

 M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovas Szövetség éves rendes Közgyűlését

2017. február 17.  (péntek) 13.30 órakor
a Magyar Sport Háza I. emeleti Konferenciatermében
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
 tartjuk.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2017. február 17-én (péntek) 14.00 órakor a Magyar Sport Háza I. emeleti Konferenciatermében/1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3./ kerül sor. A megismételt közgyűlés a szavazásra jogosultak 5 %-nak jelenléte esetén határozatképes.

Napirend:

1.    Jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
2.    Megemlékezések
3.    Elnöki szakmai beszámoló – statisztikai adatok
4.    Könyvvizsgálat eredménye (a könyvvizsgáló beszámolója)
5.    Felügyelőbizottság jelentése
6.    2016. évi pénzügyi beszámoló elfogadása – Előterjesztés
7.    Közhasznúsági jelentés – Előterjesztés
8.    2017. évi pénzügyi terv
9.    Alapszabály módosítás – Előterjesztés
10.   Egyebek

Tisztelt tagszervezeti Képviselők!

Megjelenésére feltétlenül számítok.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok a honlapon megtalálhatóak.
/Honlap címe: www.lovasszovetseg.hu/

Szavazásra azok a tagok jogosultak, akik megfelelnek a 2004.évi I. törvény sportról szóló szabályozásainak és a Szövetségi nyilvántartása szerint 2016. évben a Magyar Lovassport Szövetségnek tagdíjukat befizették.

A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagszervezetet törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti.

Meghatalmazott személy –saját tagszervezetén kívül- legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.  

Kérem, hogy a pontos regisztrációhoz a tagszervezet törvényes képviseletének igazolásához szükséges dokumentumokat is hozza magával a Közgyűlésre!

B u d a p e s t ,  2017. február 03.                

Lázár Vilmos sk.
                                      elnök

 

Last modified: 2018-12-07