Humán Antidopping

Jogszabályok és szabályzatok: https://www.antidopping.hu/Jogszabalyok

TUE
Fontos tudnivalók a gyógyászati célú mentességgel (TUE engedéllyel) kapcsolatban
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy pusztán attól a ténytől, hogy valamely tiltott szert tartalmazó gyógyszer, vagy gyógymód alkalmazását szakorvos írta elő egy nemzeti szintű sportoló részére, a sportoló egy esetleges pozitív eredménnyel záruló doppingellenőrzés során nem fog mentesülni a felelősség alól. Nemzeti szintű sportolóknak, hogy el tudják kerülni a pozitív eredménnyel záruló doppingellenőrzés alapján kiszabható hátrányos jogkövetkezményeket, szakorvosi igazolásuk birtokában, lehetőleg a kezelésük megkezdését megelőzően vagy legalább azzal egy időben, gyógyászati célú mentességért (TUE engedélyért) kell folyamodniuk a HUNADO égisze alatt működő Magyar TUE Bizottsághoz.

Mi a teendője, ha tiltott hatóanyagot tartalmazó gyógyszert szed?
Amennyiben szakorvosa javaslata alapján Ön a Tiltólistán szereplő hatóanyagot tartalmazó gyógyszert szed, kérjük, győződjön meg arról, hogy nemzeti szintű sportolónak minősül-e. Amennyiben Ön nemzeti szintű sportoló, úgy a szakorvosi igazolása (i) birtokában mielőbb forduljon a Magyar TUE Bizottsághoz!

Ki minősül nemzeti szintű sportolónak?
Valamennyi sportoló nemzeti (országos) szintű sportolónak minősül, aki:
a) országos / magyar bajnokságon érmet szerzett;
b) nemzeti válogatott keret tagja;
c) bármely olyan hazai rendezésű nemzetközi versenyen, vagy külföldi versenyen indul, amely verseny nemzetközi sportági szakszövetség, vagy a nemzeti sportági szakszövetség versenynaptárában szerepel;
d) államilag / nemzeti sportági szakszövetség által finanszírozott edzőtáborban vesz részt akár Magyarországon, akár külföldön;
e) a HUNADO Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoportjába (RTP) tartozik.

Nemzeti Nyilvántartott Vizsgálati Csoport (RTP lista)

Mi a gyógyászati célú mentesség jelentősége?
Érvényes gyógyászati mentesség (TUE engedély) birtokában a sportoló mentesül a hátrányos jogkövetkezmények alól, amennyiben a doppingellenőrzés eredményeként a gyógyászati mentességgel lefedett hatóanyag kerül kimutatásra a szervezetéből származó mintában.

Mikor és milyen módon kell benyújtani a gyógyászati célú mentesség (TUE engedély) iránti kérelmet?
Az igény felmerülését követően mielőbb, de főszabály szerint a sportoló következő versenye előtt legalább 30 nappal köteles gyógyászati célú mentességért folyamodni az ADAMS rendszeren keresztül, csatolva valamennyi releváns orvosi igazolást.

Miért fontos, hogy időben folyamodjon gyógyászati célú mentességért?
A gyógyászati célú mentességet a HUNADO égisze alatt működő Magyar TUE Bizottság főszabály szerint nem visszamenőlegesen, hanem a döntés napjától adja meg. Ez azt jelenti, hogyha Ön a TUE kérelem benyújtását megelőzően szolgáltatott olyan mintát, amely a TUE kérelem megadását követően eredményez pozitív laboreredményt, a gyógyászati célú mentessége visszamenőlegesen nem lesz érvényes, azaz nem mentesül a doppingeljárásban kiszabandó szankciók alól, ezért kérjük, körültekintően járjon el. Amennyiben kérdése van, forduljon a HUNADO kollégáihoz bizalommal!

TUE információs vonal:
Telefon: +36 70 198 8211
E-mail: tuebizottsag@antidopping.hu
Kapcsolódó nyomtatványok:
Kérelem gyógyászati célú mentesség igényléséhez
Kérelem meglévő TUE engedély felülvizsgálatához
FEI TUE nyomtatvány és információ: https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/tues
​Szabályzatok: https://www.antidopping.hu/TUE

TILTÓLISTÁN SZEREPLŐ HATÓANYAGOK: https://inside.fei.org/fei/cleansport/humans/prohibited-list