Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2023.

1./2023./I.09.E.h.: Az Elnökség 2023. január 10-től a Fogathajtó Szakág irányítását a szakág tisztújító közgyűlésének napjáig hatáskörébe vonja.

1./2023./I.12.E.h.: Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatot az 5.§ (2) pontot érintően módosította.

1./2023./I.18.E.h.: Az Elnökség megbízza Mitykó Zsuzsit a Fogathajtó szakág adminisztrációs ügyeinek ellátásával. A megbízás időtartama: 2023. január 18 – február 23.

2./2023./I.18.E.h.: Az Elnökség összehívja a Fogathajtó szakág éves tisztújító gyűlését. Az időpont 2023. február 23. csütörtök 9:00 óra. Helyszín: Nemzeti Lovarda Tudásközpont.

3./2023./I.18.E.h.: Az Elnökség a 2023. évi Fogathajtó szakág éves tisztújító gyűlését megelőzően, három tagú jelölő bizottságot állít.

A jelölő Bizottság tagjai: Némedi István, Szakács Róbert és Takács Attila

1./2023./I.19.E.h.: Az Elnökség módosítja a 2/2023/ I.18. számú határozatát az alábbiak szerint.

A Fogathajtó szakág éves tisztújító gyűlés időpontja 2023. február 23. csütörtök 13:00 óra.

1./2023./I.27.E.h.: Az Elnökség a 2022. évben Veszprém megyében rendezett fogathajtó versenyek után befizetett versenyrendezési díjakkal megegyező összeggel (120 000 forint) támogatja a különleges jogállású Veszprém Megyei Lovas Klubok Egyesületét.

1./2023./I.31.E.h.: A 2023. február 25-én Hortobágy-Mátán megrendezésre kerülő fedettpályás fogathajtó verseny maximális indulói létszámát, a rendező kérésére, a megnövekedett nevezési igény miatt az Elnökség 60-ról 75 fogatban határozza meg, azzal a kitétellel, hogy a rendező vállalja plusz egy fő hivatalos személy bevonását a verseny lebonyolításába és a versenynap időrendjét a végleges versenyzői létszámhoz igazítja.

1./2023./II.01.E.h.: Az Elnökség, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad versenyhelyszínt jelöli ki a 2022/2023 évi Fedettpályás Fogathajtó Országos-bajnokság helyszíneként.

1./2023./II.06.E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége, a Kádár Attila a Pellet Hungary LSE elnöke által leírt állításokat megvizsgálta, azt nem találta megalapozottnak, emiatt  külön vizsgálat lefolytatását és egyéb intézkedés meghozatalát nem tartja indokoltnak.

1./2023./II.07.E.h.: Az Elnökség kiegészítette az SZMSZ 13.§ 2) pontját.

A szakági gyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a Szövetségnek azon tagjai, akik az adott licenc évben, és/vagy az adott naptári évben, az adott szakág versenyrendszerében versenyzőjükkel részt vettek.

1./2023./II.08.E.h.: Az Elnökség a Gerevich Aladár-sportösztöndíjra dr Fonyódi Ildikó pradíjlovas válogatott sportolót jelöli.

1./2023./II.09.E.h.: Az Elnökség a 2022. évben Békés megyében rendezett fogathajtó versenyek után befizetett versenyrendezési díjakkal megegyező összeggel (165 000 forint) támogatja a különleges jogállású Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületét.

1./2023./III.02.E.h.: Az Elnökség a Lovassport NKft háromfős felügyelő bizottságának Borbély Gergely, Móró Lajos és Nagy Lajos személyeket választja.

2./2023./III.02.E.h.: Az Elnökség 400 000.- Ft összegű támogatást biztosít a Cece távlovas verseny megrendezéséhez.

3./2023./III.02.E.h.: Az Elnökség a távlovagló szakbizottság javaslatának megfelelően, Fekete Róbertet nevezi ki a távlovagló válogatott szövetségi kapitányává.

1./2023./III.13.E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség 2023. évi Közgyűlésének időpontja 2023. április 25. (kedd) 13:00 óra, a helyszíne a Nemzeti Lovarda.

1./2023./III.16.E.h.: Az Elnökség a Fegyelmi Szabályzat az előterjesztéssel egyezően a 4.§, 11.§ (3), 16.§ (1)(3)(12) , 21.§.(1) d-e., 27.§. (1) pontokat érintő módosításokkal elfogadta.

1./2023./IV.13.E.h.: Az Elnökség a 2022. évi gazdasági beszámolót elfogadta.

2./2023./IV.13.E.h.: Az Elnökség elfogadta a 2023. támogatások felosztására vonatkozó előterjesztést.

3./2023./IV.13.E.h.: A Szövetség szabályzatainak megsértése okán az Elnökség fegyelmi eljárást kezdeményez Bertók Viktor és Kádár Attila ellen.

1./2023./V.10.E.h.: Az Elnökség egymillió forint támogatást biztosít, az Agrárminisztérium lovasversenyek rendezésének támogatás terhére, a Mezőhegyesen megrendezésre kerülő fogathajtó verseny szervezési feladatainak költségeihez.

1.2023./V.15.E.h.: Az Elnökség elfogadta a 2023. évi Kiemelt versenyek támogatásának felosztási javaslatát.

1./2023./V.30/ E.h.: Az elnökség egy millió forint támogatást nyújt a Szabadidő Lovasok Sportegyesület számára.

2./2023./V.30.E.h.: Az elnökség a 2022. október 4-i NLSF Bizottsági ülésen elhangzottak alapján Stróbl Dorottya bizottsági tagságát a bizottsági ülés időpontjától visszamenőleg megszűnteti.

1./2023./V.31.E.h.: Az elnökség a Lovassport Nonprofit Kft mérlegét egyhangúlag­­ elfogadta.

1./2023./VI.20.E.h.: Az Elnökség 3 millió forint támogatást ítélt oda -a „Csekonics József” Program forrás terhére- a lovastorna válogatott 2023. évi Európa- és  Világbajnokságon való részvétel költségeire.

1./2023./VII.25.E.h.: Az Elnökség az Agrárminisztériumtól kapott forrás terhére 1500 000 Ft támogatást biztosít a Fogathajtó Országos Bajnokság Mélykút helyszínen való megrendezéséhez. Továbbá 500 000 Ft támogatást biztosít az idei évben háromnapos fogathajtó verseny Árpás versenyhelyszínen való megrendezéséhez.

1./2023./VIII.08.E.h.: Az Elnökség a Lovastusa szakág elnökének lemondását követően, az SZMSZ 14.§ 1.b) pontjának megfelelően, a soron következő rendes szakági gyűlés időpontjáig, Orcifalvi Borbálát nevezi ki a Lovastusa szakág élére ügyvivő elnöknek.

1./2023./VIII.14.E.h.: Az Elnökség 4 000 000.- Ft összegű támogatást biztosít a 2023. évi Díjlovagló Országos Bajnokság megrendezéséhez.

1./2023./IX.20.E.h.: Az Elnökség támogatja a 2026. évi FEI Fiatal lovas és U25 Díjlovagló Európa-bajnokság Unikornis Lovardában való megrendezését.

1./2023./X.02.E.h.: Az elnökség Hölle Martin fogathatjó számára gróf Széchenyi István Emlékérmet adományoz.