Elnökségi határozatok

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK 2022.

1/2022/05.03. E.h.: Az Elnökség egyhangúlag elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti a 2021. évi pénzügyi beszámolót.

1/2022/IV.21./ E.h.: Az Elnökség iratbetekintést engedélyez – Kádár Attila és Biharvári Attila tagszervezeti képviselők számára – a Lovassportért Nonprofit Kft irataiba a vonatkozó szabályok betartása mellett.

1/2022./III.22. E.h.: Az Elnökség a Western/Reining szakág ügyvivő szakági elnökének a mandátum lejárati időpontjáig, Stróbl Dorottyát nevezte ki.

2/2022./III.22.  E.h.: Az Elnökség a Fegyelmi Szabályzatot a 2.§ (1), 4.§ (2), 6.§ (2) j) és k), 7.§ (2) b) pontokat érintően módosította.

3/2022./III.22.  E.h.: A 2022. éves Tisztújító Közgyűlésre az Elnökség a Jelölő Bizottság tagjainak Bencsik Józsefet, Rózsahegyi Róbertet és Tóth Jánost választotta

1/2022/I.06 E.h.: A Magyar Lovassport Szövetség Elnöksége, mint az Alapszabály 15. § (3) bek. a.) pontja szerinti előírásának előterjesztője, a szakági gyűlések egységes és gördülékeny lebonyolításának érdekében a következő értelmezést rögzíti.

A közgyűlésen és a szakági gyűlésen meghatalmazott személy meghatalmazottként összesen maximum kettő tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. Emellett természetesen jogszabály erejénél fogva, amennyiben a meghatalmazott egy tagszervezet törvényes képviselője is, eljárhat ezen tagszervezet – a saját tagszervezete – képviseletében. Csak ebben az esetben lehetséges, hogy egy személy három szavazattal rendelkezik: ebből egy szavazattal a saját tagszervezete tekintetében, melynek törvényes képviselője, maximum kettő szavazattal pedig további tagszervezetek meghatalmazottjaként.

1/2022/ I.26./E.h.: Az Elnökség az Általános szabályzat 146. cikkelyét az alábbi ponttal egészíti ki.  3.1.1. A versenyzői engedély a gyakorlati modulok sikeres teljesítéséig ideiglenesen is felfüggeszthető.

 2/2022/ I.26./E.h.:. Az Elnökség az Edzői-oktatási Bizottság javaslata alapján, lehetőséget biztosít II. vagy III. edzői szintre való fellépés esetén az edzői regisztrációs vizsga gyakorlati moduljai alól való felmentés igénylésére az alábbiak szerint. Elbírálás az Edzői-oktatási Bizottság felé benyújtott kérvény alapján. Szakmai önéletrajz, saját eredmények igazolása, tanítványok által eredmények igazolása (sportiroda által hitelesített igazolások).

3/2022/ I.26./E.h.: A regisztrált edzői besorolás 2022. szeptember 1-től az „Alap szintű regisztrált edző” szinttel bővül.

4/2022/ I.26./E.h.: A 2022-23 tanévtől a Testnevelési Egyetem Ba edzőképzés kizárólag a három olimpiai szakágban indítható.

5/2022/ I.26./E.h.: Az Elnökség megbízza az Edzői-Oktatási Bizottság elnökét, vegye fel a kapcsolatot a Testnevelés Egyetem Felnőttképzésért felelős személlyel és a TE Lovassport Csoport munkatársaival annak érdekében, hogy a 2022. évben az Egyetem keretein belül speciálisan, „Fogathajtó edző” képzés induljon.

6/2022/ I.26./E.h.: Az Elnökség a központi költségvetés „Kis szakágak támogatása” terhére 10 millió forinttal támogatja a Szabadidős Szakág 2022. évi működését és szakmai terveit.

7/2022/ I.26./E.h.: Az Elnökség a központi költségvetés „Kis szakágak támogatása” terhére 10 millió forinttal támogatja a Lovastorna Szakág 2022. évi működését és szakmai terveit. Az Elnökség feltérképezi a további források bevonásának lehetőségét a szakág egyéb tervezett költségeinek fedezetére.

8/2022/ I.26./E.h.: Az Elnökség a központi költségvetés terhére 300 ezer forinttal támogatja a Senior Lovasok Egyesületének „Még élő olimpiai lovasok találkozója” rendezvényen való részvételét.