Interjú Dallos Gyulával

Hírek

„… A becsületről, az adott szó szentségéről,  a cselekedetek egyenességéről szólok.”

Gróf Széchenyi István, Hitel, 1830

Hittel, hitelesen, alázattal, reménnyel

A MINISZTERI BIZTOS 

A hazai és a nemzetközi lovastársadalom meghatározó személyisége.Iskolateremtő mesterdző, örökös magyar bajnok. Egyetemi lovastanár. Példakép.A fiatalokat nem csupán a lovaglás mesterfogásaira, hanem – a magasra állított mércéje szerint – engedményt nem tűrő fegyelemre, rendre, a ló, lovassport iránti alázatra, lovas- és általános műveltségre, az életre neveli.1967-ben egyéni országos bajnok, 1969-ben felnőtt magyar bajnok.                                1979-2003 között 25-ször nyert magyar díjlovagló bajnokságot.Az olimpiai szakágak első magyar Európa-bajnoki érmét hozta haza.11-szer Világkupa-fordulót nyert, hatszor ugyanitt döntőn lovagolt.Több mint 150 nemzetközi győzelmet jegyez.Másfél évtizeden át – honi díjlovagló sportunk legeredményesebb időszakában – szövetségi kapitány.

Dr. NAGY István agrárminiszter 2019.  március 1-jétől a lovaságazat miniszeri biztosának nevezte ki. Dallos Gyulával Fehér Károly beszélgetett.

A lovaságazat miniszteri biztosa. Ilyen megtisztelő megbízatás honi lovaséletünk történetében még nem volt.

Mindenekelőtt köszönöm a döntéshozók megtisztelő bizalmát, a kinevezésemet, amellyel eddigi munkásságomat ismerik el és még jobb, több szolgálatra szólítanak.Hitvallásom: hittel, hitelesen, erőben, erénnyel, reménnyel, alázattal a Kincsem Nemzeti Lovas Program sikeréért, a nemzetért!  A ma történései lesznek a jövő reményteljes lehetőségei!A Kormány 2013. júniusában kelt határozatával a Kincsem Nemzeti Lovas Programban meghatározott feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről döntött. A megvalósíthatóság és a fenntarthatóság jegyében született komplex Program a teljes lovaságazatra (tenyésztés, lovas- és lósport, turizmus, hagyományőrzés, oktatás-nevelés, lovasterápia, tömegsport, egészségőrzés, tájékoztatás, marketing) kiterjed. Stratégiai célrendszere elemzi a lovaságazat helyzetét, felméri az erős és gyenge pontokat, számba veszi az eszközrendszert, a célokat, a prioritásokat, ütemezést határoz meg.A rendelkezésünkre bocsájtott, korábban soha nem tapasztalt hatalmas anyagi támogatás, a továbblépés, a fejlődés biztos alapját veti meg. Új fejlődési pályára állította lovaságazatunkat. Mérföldkő! Csak rajtunk lovasokon múlik – ezért a mi felelősségünk – hogyan tudunk élni e lehetőségekkel.Munkám alapja, a zsinórmértékem a lovaságazat keretprogramja, a Kincsem Nemzeti Lovas Program végrehajtásának segítése.Fő feladatom a kiemelt döntések előkészítése, irányítása, felügyelete.

2010-ben Ön tett javaslatot a Kincsem Nemzeti Lovas Program elindítására. Kérem beszéljen a kezdetekről. 

A Kincsem Nemzeti Lovas Program megalkotásának ötletével – feleségem társaságában – 2009. őszén kerestem meg országházi hivatalában Lezsák Sándor urat. Azért őt, mert ami nemzeti, ami értéket képvisel, annak elsősorban – a Nemzeti Fórum elnökeként is – Ő a képviselője, a zászlóvivője. A programunk ebbe a kivételes kategóriába tartozik. Nagy örömömre az ötlet Lezsák Sándor úr tetszését elnyerte. Az a tény, hogy a program elindult, létezik és cselekvő, az döntően neki köszönhető. Felkért, hogy jelöljem meg a célt, állítsam fel a prioritásokat és azt a csapatot, amely felkészültsége, elkötelezettsége alapján alkalmas az alapprogram kidolgozására.A Program alapjainak lerakását a hét tagú szakértő „Lovakrul Eseti Lovas Bizottsággal” kezdtük el. Később további rangos szakemberek csatlakoztak hozzánk.Mindenkinek szíve joga véleményt formálni pro és kontra, de az tény, hogy ez a dokumentum lovas társadalmunk, kultúránk, tenyésztőmunkánk és sportágazatunk keretprogramjává vált, amely biztosítékot, biztonságot jelent, szakmai, társadalmi és politikai elfogadottság tekintetében.A Programunk eddigi leglátványosabb sikere az infrastruktúra területén történt csodálatos kiemelt beruházások, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont, a Nemzeti Lovarda megalkotásával. Ezeket kell most, folyamatosan, európai léptékű lovas- és más programokkal megtölteni. Sietek hozzátenni: e létesítmények messze nem csupán a versenysport, hanem emellett az oktatás, a nevelés, a tehetséggondozás, a kutatás, a hagyományőrzés, a kulturális programok helyszínei, fellegvárai is.

Rengeteg előremutató, feltehetően csapatmunkát igénylő feladatot vállalt. Egy elhíresült mondása szerint: „Igenis vannak nélkülözhetetlen emberek”.Elsősorban mely területeken számít a „nélkülözhetetlenek”-re?

A kormányzati rangra emelt programot egy kiváló, bizonyítottan alkotó tudással rendelkező, elkötelezett csapat dolgozta ki. Hittel vallom, hogy igenis vannak pótolhatatlan, nélkülözhetetlen emberek. Olyan személyek, akik hivatásuk gyakorlásában, magas szintű szakmai műveltségükkel nyomot hagynak az életben. Ők a lovas társadalom példaképei.Természetes, hogy munkájukra és minden tenni akaró lovas emberre határozottan, konkrétan szeretnék támaszkodni, mivel a lovas társadalom közös érdeke a program sikere.Csapatban gondolkodom. Jó csapattal a döntés alaposabb, körültekintőbb, mert így több az információ. Érzékeltetni igyekszem a csapattagokkal, hogy szükség van rájuk és ha a döntésekben viszontlátják javaslataik részleteit, még szívesebben, hatékonyabban dolgoznak. Mindenkinek éreznie kell az ügy tisztességes szolgálatának felelősségét.Tervszerűség, rendszeresség, tudatosság, következetesség – ez a munkám, a csapatmunka alapja.

Az ifjúságnevelés, a fiatalok boldogulásának segítése a tennivalók középpontjában áll. A Kincsem Nemzeti Lovas Program az iskolai lovasoktatás bevezetését, elterjesztését fő feladatként hangsúlyozza. E téren még különösen sok a tennivaló. Mikor és hogyan remélhető a kibontakozás?

Ez a pont a Program Achilles sarka: a lovaglás-oktatás az életre nevelés szerves része. A ló által nevelni a fiatal generációt, a gyerekeket – feladatunk és kötelességünk.A lovaglás egy viselkedési forma, eszköz az ember nevelésében, amely megérinti a testet és a lelket! A ló és a lovaglás által folyó nevelési ráhatások komplex módon érvényesülnek.A képzés iskolai testnevelésbe történő integrálása folyamatos. Függ a szakmai hozzáértéstől, valamint a rendelkezésre álló tárgyi és anyagi eszközöktől.Vannak mintaértékű példáink, de csak ott, ahol az iskolához elérhető közelségben van az akkreditációval rendelkező lovarda és kiképzett személyzet dolgozik, mert az oktató, az edző felelős tanítványa sokoldalú képzéséért. Hangsúlyosan hozzáteszem: a lovaglás mellett általános műveltségre, viselkedéskultúrára, az együttélés szabályaira is nevelni kell a digitális világban, számítógépes információval élő gyerekeket. A lovarda veszélyes üzemág. A kulcsszavak: szakmai és pedagógiai felkészültség és engedményt nem tűrő fegyelem.A Program elfogadása előtt erről a témáról, az iskolai lovasoktatásról nem is beszélhettünk, mert nem létezett, – így nincs lemaradás, de azon dolgozunk, hogy ahol a biztonságos feltételek adottak, vagy megteremthetők, ott a lovaskultúra oktatása legyen a gyermekek számára választható tantárgy.A 80-as évek végén született gondolat, hogy: „Legyen a lovarda a falu tornaterme” ma is él.

Mesteredző. Oktat, nevel tanít, szakkönyvet ír. Kurzusokat, előadásokat tart. A nemzetközi hírű Xenophon lovardájának szakmai munkáját irányítja. Feladatai most jelentősen tovább bővülnek.Hogyan lehet mindezeknek „Dallos Gyulás” színvonalon megfelelni?

A hivatás szeretete, az ügy alázattal való szolgálatának képessége segít abban, hogy ne fáradjak el. Legerősebb támaszom a munkába vetett hitem, a családom és az emberi, szakmai példaképek, akik állandó és szerető segítségükről biztosítanak.Úgy szocializálódtam az életre, hogy kisgyermek korom óta, öt testvéremmel együtt rengeteget dolgoztam. A munka életem szerves része. Nem ismertem és nem éltem a szabadnap, a szabad szombat, a szabadság, a nyaralás lehetőségével soha. A munkában meglelt örömöm mindent felülír.Munkamániás, sikerorientált és maximalista vagyok – mert vallom, hogy a középszerűség elszürkít. Ezt a megtisztelő szolgálatot is ezen a színvonalon teljesítem, hajtom végre.

A napokban vehette át a „Kiváló Lovas Család” kitüntető címet tanúsító oklevelet. Mint mondta: rangos kitüntetései közül erre a legbüszkébb. A család számomra szent! A család a társadalom legfontosabb és legmeghatározóbb alapsejtje. Az a nemzet erős, amelyben a család magas szinten tölti be küldetését. Eddigi életem munkássága csodálatos családom támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg.

Bordal, Aktion, Drukit, Highlife, Heródes, Donnerstern, Grand Sasso. Lókiválóságok, a díjlovaglás művészei, pályafutásának főszereplői. Mi a titka a lovas és a ló egymásra találásának?

E lókiválóságok kimagasló tehetségükkel, szeretetükkel, együttműködő szándékukkal ajándékoztak meg. A lovaglás nem hasonlítható össze a többi sporttal. Itt egy komplex sportágról beszélünk, amelyben két különböző alkatú élőlény és akarat, a ló és a lovas harmonikus együttműködése hozza meg a remélt eredményt, a sikert.A vele született adottság, a koncentrált szorgalom, a hozott és szerzett intelligencia, az alázat a meghatározó. Lovas embernek születni kell – aki génjeiben hordozza a ló iránti szeretetet, tiszteletet és rendelkezik a ló fejével való “együtt gondolkodás” képességével.A titok az, hogy nincs titok. A tétel világos és egyértelmű. A lovas az alfa egy, aki irányít, mint egyedüli tudatosan gondolkodó lény, a ló pedig a készséges végrehajtó. Meghatóan felemelő érzés ez a szimbiózis.Olyan belső kapcsolatot kell kiépíteni a lóval, hogy a ló képessé váljon a benne lévő genetikai adottságainak felső határát is megmutatni. Ennek eléréséhez kell a lovas sokszor emlegetett legnagyobb értéke – a lovasérzék! Eredményesen lovagolni, a lóval bensőséges kapcsolatot kialakítani csak az érzék, az értelem, a türelem alkotta egységben lehet. Ahogy Goethe mondta: “Nincs boldogabb, szabadabb, fennköltebb érzés mint a ló hátán”

Kitől kapta élete legjobb tanácsát és hogyan szól az?

Drága jó szüleimtől, ami így szólt: imádd az Istent, rajongásig szeresd a családodat, hazádat, hivatásodat és csakis a saját alkotó tudásod által érvényesülj! Mindig helyes értékrenddel ügyet szolgálj és soha ne legyél érdekkörök játékosa. Mit tart élete legnagyobb sikerének?Mindazokat az életpályámon, hivatásomban elért eredményeket, amelyekkel helyzetbe tudom hozni a nemzetemet, a lovassportot, a családomat és magamat, amelyek biztos egzisztenciális helyzetet biztosítanak számomra. Megnyugtató érzéssel tölt el, hogy korszakos, meghatározó eredményeimet önedzőként Magyarországról és magyarként értem el. Isten kegyeltjének tartom magam.

… és kudarcának? Mi az, amire nem szívesen emlékezik vissza?

Családtagjaim, jó barátaim, lótársaim, kutyáim elvesztésére, a betegségekre, a labdarúgás közben kapott súlyos lábtörésemre, Zsófi lányommal és Aktionnal történt autóbalesetünkre, és az olimpiai kudarcokra.

Ön sokak példaképe. Dallos Gyula kit tekint példaképének és miért?

Példaképeim csodálatos szüleim! Ők voltak azok, akik a legnehezebb, legkilátástalanabb helyzetekben sem vesztették el hitüket, nem bizonytalanodtak el. Hat gyermeket példásan felneveltek, olyan időszakban, mint a II. Világháború, az 56-os forradalom és annak leverése, amely magával hozta a létbizonytalanságot és az éhezést. Nekik köszönhetően olyan erkölcsi alapokon szocializálódtam az életre, amely kikövezte számomra a tisztességes, a sikeres életutat.

A lovakon túl van-e még valami hobbyja és jut-e arra ideje?

Arra van lehetőségem, amire időt tudok szakítani. Hobbyból semmit sem csinálok, de számtalan tevékenységet folytatok, ahogy a munkám ezt megengedi: sport, kultúra, művészet, jótékonykodás, olvasás, az ország, a nemzet helyzetének ügye és hírei.

Ha találkozna azzal a fiatal Dallos Gyulával, aki Szombathelyről indult el és érkezett a lovak csodavilágába – mit mondana neki?

Gyuszi Kisfiam! Jó lóra tettél, amikor a lovassportot választottad, habár a labdarúgásban, a futásban, a korcsolyázásban is jól teljesítettél.    Kiváltságos voltál, hogy Makkos Vili bácsi ültetett először lóra, Aranyálomra, amely meghatározta lovas életutadat.Legyél kész a mindennapok munkájában “meghalni” céljaid eléréséért és csakis a ló szeretetére, tiszteletére válaszd a lovaglást.Igazán jó lovas csak akkor leszel, ha az adottságaidhoz, az érzékedhez a tudatosság, az értelem, a türelem, a motiváltság, az irányultság, a felfogás, az önkontroll es mindenek felett az alázat párosul.Legyél maximalista és sikerorientált, de ne feledd: a siker a ló és lovasa között kialakult bizalom eredménye.

Fehér Károly

Last modified: 2019-04-03