Lovastorna szakági gyűlés

Hírek

M E G H Í V Ó

Tisztelettel értesítem, hogy a Magyar Lovassport Szövetség Lovastorna Szakága 2019. január 27-én (vasárnap) 8:00 órakor tartja éves szakági gyűlését a Nemzeti Lovarda kis termében.
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 7.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, akkor a megismételt közgyűlésre azonos napirenddel 2019. január 27-én (vasárnap) 09:00 órakor a Nemzeti Lovarda kis termében (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) kerül sor, mely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

Napirendi pontok:

1. Jegyzőkönyvvezető, Hitelesítők, Levezető elnök, Szavazatszámláló Bizottság

megválasztása.

2. Szakbizottság elnökének beszámolója a 2018. évi gazdasági tevékenységről.

3. Szövetségi kapitány beszámolója a 2018. évi szakmai tevékenységről.

4. Szakbizottság elnökének, szövetségi kapitánynak a 2019. évi tervei.

5. 2019-es versenynaptár elfogadása.

6. 2019-es versenyzői licencek elfogadása.

7. Vezető bírói feladatkörök meghatározása, bírói szintek elfogadása.

8. Egyéb

Szavazásra jogosultak azon tagok, melyek a szövetségi iroda nyilvántartása szerint 2018. évben a Magyar Lovassport Szövetség felé tagdíjukat befizették és a 2018. licenc évben a lovastorna szakág versenyrendszerében licences versenyzőjükkel részt vettek. A Közgyűlésen a szavazásra jogosult tagot törvényes képviselője, annak akadályoztatása esetén a törvényes képviselő által meghatalmazott személy képviselheti. A Magyar Lovassport Szövetség Alapszabálya VI. pont 15. & (3) a) pontja alapján „A meghatalmazott személy – saját tagszervezetén kívül – legfeljebb további két tagszervezet képviseletében gyakorolhatja közgyűlési jogait. A szabályszerű (teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt) meghatalmazást a szavazati jogosultság megállapítása érdekében legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig át kell adni a Közgyűlés regisztrációért felelős tisztségviselőjének.”

Budapest, 2018. dec.28.
Páska Ildikó
Lovastorna Szakági Elnök

Last modified: 2019-01-23