A lovasok kezében volt a döntés a Lovas Szövetség rendkívüli közgyűlésén

Hírek

Doppingügy, a fegyelmi szabályzat módosítása, tulajdonrész vásárlása a Nemzeti Lovardát működtető cégben: ezúttal is az egész magyar lovas társadalmat érintő fontos kérdéseket tárgyalt a Magyar Lovas Szövetség rendkívüli közgyűlése. Szeptember 27-én, a Magyar Sport Házában került sor a Magyar Lovas Szövetség rendkívüli közgyűlésére, ahol az 526 tagegyesületből 62 képviseltette magát. 

A Magyar Lovas Szövetség nagyon korrekt és tisztességes vizsgálatot és eljárást szeretne lefolytatni 

A rendkívüli közgyűlés két fontos napirendi pontjának apropóját is az a megdöbbentő doppingügy adta, ami hetek óta foglalkoztatja a lovas társadalmat. A történteket Szotyori Nagy Kristóf foglalta össze: 

„A pozsonyi díjugrató világkupa verseny szombat estéjén alapos gyanú merült fel, hogy a magyar díjugrató válogatott tagja, ifj. Tóth László kérés és megbízás nélkül Timpex Bölcsész bokszába bement. A magyar csapathoz tartozó lovászok ezt észlelték, és azonnal jelezték a ló lovasának, ifj. Szabó Gábornak. Ifj. Tóth László magyarázatként elmondta, azért járt az ő lovaitól távol eső Timpex Bölcsésznél, mert az ideges volt a bokszában és meg akarta nyugtatni. Timpex Bölcsész a feltételezett eset után rendellenesen, zavarosan viselkedett, leizzadt, erős görcs, fájdalom, szenvedés jeleit mutatta. Másnap reggel Hugyecz Mariann lovánál, Chacco Boynál is eddig nem tapasztalt rendellenes nyomokat és viselkedést tapasztaltak, ami után felmerült a gyanú, hogy nem csak Timpex Bölcsész, hanem Chacco Boy szervezetébe is idegen anyag kerülhetett. A díjugrató világkupa versenybíróságának elnöke elrendelte a hivatalos vérvételt és az eset teljes körű kivizsgálását. A feltételezett eset után a Díjugrató Szakág elnökeként kezdeményeztem, hogy a Magyar Lovas Szövetség fegyelmi eljárást indítson az eset alapos kivizsgálása céljából.”

A fegyelmi eljárásból kiindulva, de jogilag teljesen függetlenül a Magyar Lovas Szövetség elnöksége úgy döntött, hogy amíg ez az eljárás jogerősen be nem fejeződik, felfüggeszti ifj. Tóth László nemzetközi versenyengedélyét – erre az intézkedésre az alapszabály és a versenyszabályzatok adnak lehetőséget. Az érintett ifj. Tóth László az ideiglenes felfüggesztő határozatot megfellebbezte, így került az ügy a közgyűlés elé, hiszen ez az egyetlen szervezet, ami felülbírálhatja az elnökség döntését.

A szavazás előtt a hetényegyházi Hullám LK képviseletében megjelent Hugyecz Pál kért szót: “Részese voltam ennek az eseménynek, ott voltam. És ott voltam Göteborgban, ahol a magyar válogatott úgy szerepelt, ahogy még soha: rosszul. Ha valaki megnézi a videókat, látja, hogy milyen katasztrofálisan mentek. Pont az a két ló, aki a magyar díjugrató sport legjobb két lova. A magyar nemzeti válogatott legjobb nemzetközi eredményekkel rendelkező lovai. Sírtam. Nem azért sírtam, mert ifj. Szabó Gábor, vagy mert lányom, Hugyecz Mariann rosszul szerepelt. Hanem azért sírtam, mert ilyet a magyar lovassportban az utóbbi 25 évben, mióta én díjugratással foglalkozom nem tapasztaltam. Nem tapasztaltam azt, hogy a magyar válogatott, Magyarország, a magyar ló ilyet elszenvedjen. Nem ennek a két lovasnak a szégyene ez. Ez a magyar díjugrató sport szégyene. A legszélesebb, legmélyebb vizsgálatokat kell folytatni, amit nem csak Önök végeznek, hanem a FEI, a szlovák rendőrség és a magyar rendőrség is. Ezt az ügyet addig kell vinni, amíg meg nem tisztul a magyar díjugrató sport.” 

A felszólalást követően a közgyűlésen megjelentek 55 igen, egy ellene és egy tartózkodás mellett megerősítették a Magyar Lovas Szövetség elnökségének döntését ifj. Tóth László nemzetközi versenyengedélyének felfüggesztésére vonatkozóan. 

Lázár Vilmos később elmondta: „A Magyar Lovas Szövetség nagyon korrekt és tisztességes vizsgálatot és eljárást szeretne lefolytatni, de elszántak vagyunk, hogy ha bebizonyosodik, hogy a  Magyar Lovas Szövetség berkein belül ilyen esemény előfordulhat, akkor a legszigorúbb eljárást és legszigorúbb büntetést fogjuk alkalmazni.”

Ideiglenes fegyelmi intézkedések: az Elnökség helyett a közgyűlés döntött

Szintén ez a nagy felháborodást kiváltó eset mutatott rá arra, hogy indokolt lehet, hogy a Fegyelmi Szabályzat lehetőséget adjon ideiglenes fegyelmi intézkedések alkalmazására. 

Tehát arra, hogy amikor a Magyar Lovas Szövetség megindít egy fegyelmi eljárást, a Fegyelmi Bizottság azzal párhuzamosan dönthessen ideiglenes intézkedés bevezetéséről:

  • Sportoló esetében: Hazai és nemzetközi versenyeken, illetve edzőtáborokban való részvételtől való eltiltás, vagyis felfüggesztés. Ez kiterjedhet valamennyi versenyen való részvételre, vagy csak meghatározott versenyekre.
  • Sportszakember esetében: A sportszakmai tevékenységtől, illetve az MLSZ, ill. szervezeti egységein belüli tevékenységtől való ideiglenes eltiltás, vagyis felfüggesztés.
  • Sportszervezet esetében: A verseny rendezési jog ideiglenes felfüggesztése. 

A közgyűlés előtt szereplő javaslat arra irányult, hogy amennyiben a Fegyelmi Bizottság az eljárás elindításakor úgy ítéli meg, hogy az adott ügy súlyossága azt indokolja, az ideiglenes intézkedéseket már az eljárás indításakor meg tudja hozni, úgy, hogy ezek az eljárás befejezéséig érvényesek és nem fellebbezhetőek. A FEI-nél is létezik a Fegyelmi Bizottságnak ilyen jogköre.

Bár a Fegyelmi Szabályzat módosítása az Elnökség hatásköre lenne, az Elnökség úgy ítélte meg, hogy ez egy nagy horderejű és rendkívül szigorú döntés, ezért szükséges, hogy a lovasok, egyesületek, lovas szakemberek ezt magukra kötelezően ismerjék el, ezért látta indokoltnak a Közgyűlés elé terjesztését.  

A közgyűlés résztvevői 58 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett megszavazták a Fegyelmi Szabályzat tervezett módosítását. 

A Nemzeti Lovardának a lovassportot kell szolgálnia

Szinén nagy érdeklődésre számot tartó napirendi pont volt a Nemzeti Lovarda Sportlétesítmény Kft-ben való 50%-os tulajdonrész vásárlás is. A döntést az Elnökség korábban már megtárgyalta és támogatta, de ez szintén olyan jelentőségű kérdés, amit – ha már amúgy is rendkívüli közgyűlésre került sor – megosztott a Közgyűlés résztvevőivel és döntésüket kérte. 

“Ennek a dolognak van egy erkölcsi és egy adminisztratív oldala” – mondta Lázár Vilmos. „Az erkölcsi oldalán mindenképp figyelembe kell venni azt, hogy a Nemzeti Lovardáért Alapítvány mi mindent tett az elmúlt időszakban, hogy a létesítmény továbbra is a magyar lovassportot szolgálhassa. Sokszor találkoztam a piacon olyan ingatlanfejlesztőkkel, akik a Nemzeti Lovarda területét kívánták bevásárlóközpont céljára értékesíteni, és nagyon közel volt az a stáció, hogy ne a lovassportot szolgálja ez a létesítmény. Az Alapítvány azonban mindenféle lobbierőt bevetett annak érdekében, hogy a Nemzeti Lovarda megmeneküljön. Ráadásul Paár Béla nagyvonalú adományának köszönhetően egy olyan lovaspálya áll rendelkezésre, ami ezt a célt hosszú távon tudta biztosítani. 

Amikor a Magyar Lovas Szövetség 2009-10 között újjáalakult, megújult a Nemzeti Lovardáért Alapítvány kuratóriuma is: azok a szakemberek, vezetők kerültek az alapítvány kuratóriumába, akiket az MLSZ közgyűlése megválasztott. Én magam az elnökeként veszek részt a működtetésében. Ez biztosította azt, hogy a Nemzeti Lovarda hosszú távon a rendelkezésünkre állt. 

2016-ban elindult a létesítmény felújítása, ami hatalmas dolog mindannyiunk számára, egy közel 3 milliárd forintos beruházás, ami ez év végén átadásra kerül. Sőt, a Díjugrató Világkupát december aranyvasárnapjának hétvégéjén meg is fogjuk tartani – igaz, még ideiglenes üzemeltetési engedéllyel. 

Viszont a Magyar Lovas Szövetség felelős azért, mint a vagyonkezelői jog birtokosa, hogy a Nemzeti Lovarda gazdaságos és sport célú üzemeltetését tudja célozni, viszont ennek a múltnak nem szeretne hátat fordítani, amiről beszéltem. Az is fontos cél és fontos szempont volt az MLSZ elnöksége számára, hogy a hosszú távú, biztos, a magyar lovassport céljára történő üzemeltetést tudja biztosítani. Úgy gondoljuk, hogy jelen javaslattal tudjuk biztosítani, hogy a Magyar Lovas Szövetség elnökségének megfelelő befolyása lesz ebben a társaságban, de a Nemzeti Lovardáért Alapítvány is benne van, így mindig megegyezés kell ahhoz, hogy ez a cég biztosan tudjon működni. A magam részéről maximálisan támogatom. Az MLSZ elnöksége és az alapítvány kuratóriuma is megtárgyalta, teljes egyetértésben terjesztjük a javaslatot a közgyűlés elé.”

Két, egymástól független felszólalásban is felmerült, hogy vajon elég-e az 50%, megoldható lenne-e inkább 51%-nyi tulajdonrész. Lázár Vilmos válaszában kifejtette, hogy „azért gondoltunk 50%-ra, mivel az 51% már olyan függőség, amivel megfelelő befolyást lehet gyakorolni. De mint már mondtam, így lehet hosszú távon a két érdeket egybefonni, hogy mindig meg kell egyeznie a Magyar Lovas Szövetségnek és az Alapítványnak, ahhoz, hogy a szekér előre mozduljon. Ha azt tekintjük elsőszámú prioritásnak, hogy a Nemzeti Lovarda a lovassportot szolgálja, ez lehet csak a jó megoldás. Szerintünk ez az, ami a lovassportok hosszútávú céljainak megfelelően tudja biztosítani, hogy ez a létesítmény így üzemeljen. Nem szeretnénk egyik társaságnak sem túlzott befolyást biztosítani.”

A Közgyűlés 61 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

Biztosított a megyei szervezetek további működése

A rendkívüli közgyűlés összehívására legfontosabb okot adó alapszabály módosítás a megyei szervezetek további működését hivatott biztosítani. Ennek okai és pontos működése a Magyar Lovas Szövetség tavaszi, Kincsem Parkban megtartott fórumán került bemutatásra. Az alapszabály módosításához szükséges kétharmados többségre volt szükség, de az igenek száma ezt jóval meghaladta, a javaslatot a közgyűlés egy ellenszavazat mellett elfogadta.

Legyen egyszerűbb a lószállítás 

Közgyűlésen kívül kért szót Vaskó Attila, aki felhívta a figyelmet az újonnan átadott tengelysúlymérő berendezések működése kapcsán várható problémákra, bírságokra és kérte a Magyar Lovas Szövetség közreműködését a helyzet megoldásában. 

Válaszában Juhász Tibor elmondta, hogy, a Magyar Lovas Szövetség már dolgozik a megoldáson: „Természetesen foglalkoztunk a dologgal, és nem csak a tengelysúlyméréssel, hanem az útdíjjal kapcsolatosan is újra megpróbáltunk lépni. A végsőkig vittük a kérdést Elnök úr és dr. Budai Gyula támogatásával, jelenleg mindkét kérdéscsomag Lázár János asztalán van, onnan várjuk a pozitív választ mindkét kérdésben.

2017.09.28. A beszámolót a Riderline, a Magyar Lovas Szövetség médiapartnere készítette.

Last modified: 2018-12-07