LOVASFÓRUM 2017

Hírek

A februári közgyűlésünkön kirajzolódott, hogy lovaséletünk két hangsúlyosan fontos, akár „adósságtörlesztésnek” is nevezhető területén – a megyei lovasélet irányításának korszerűsítésében és a szabadidős lovaglás rendszerbe foglalt szervezésében – határozottan előre kell lépnünk.

Élénk érdeklődés

LOVASFÓRUM

2017. április 20.
Kincsem Park, Budapest

LÁZÁR Vilmos bevezetőjében köszönettel nyugtázta – a kedvezőtlen időjárás ellenére – élénk érdeklődést, ami főként a Lovasfórum gyakorlati megvalósításra érett két témájának szólt.

A Magyar Lovassport Szövetség elnöke emlékeztetett az utóbbi évek néhány eredményére: az egyesületek, a sportolók, a sportlovak száma növekedett; az általános hazai és nemzetközi elismerés mellett rendezett világ- és Európa-bajnokságok, lovas világkupák, valamint más rangos események lovassportunk jó hírét erősítették; világbajnok- és olimpikon lovasok sora állt starthoz Budapesten; a Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) megbízásából szakembereink széles köre dolgozik Európa lovaséletében; fiatal lovasaink nemzetközi eredményei ígéretes fejlődésüket bizonyítják. Mindezek eredőjeként „visszaépültünk” Európa lovas életébe – hangsúlyozta a Magyar Lovassport Szövetség elnöke.

A februári közgyűlésünkön kirajzolódott, hogy lovaséletünk két hangsúlyosan fontos, akár „adósságtörlesztésnek” is nevezhető területén – a megyei lovasélet irányításának korszerűsítésében és a szabadidős lovaglás rendszerbe foglalt szervezésében – határozottan előre kell lépnünk. Ezt a célt és a közös gondolkodást szolgálja a Lovasfórum – mondotta az elnök.

A siker kulcsszavai: hitelesség, biztos szakmai, jogi és anyagi háttér, széles körű egyeztetés, véleménycsere, kölcsönösen előnyös érdekek, összefogás.

 

A megyei lovasszervezetek átalakítása

„Lovassportunk területi szintű irányítása korszerű változtatásra érett. Több megyében már elindult az önálló jogi személlyé válás folyamata, amely összecseng a Magyar Lovas Szövetség terveivel.

Bízunk benne, hogy közösen olyan területi rendszert alakítunk ki, amelyben a megyei lovasélet szervezetei stabil – anyagi, szakmai és jogi – keretek között honi lovaséletünknek, a Magyar Lovassport  Szövetségnek továbbra is biztos  pillérei maradnak.”

(Közgyűlési beszámoló, 2017. február 17.)

A megyei lovasszervezet feladata és célja: a lovasélet szervezése, fejlesztése, népszerűsítése-összhangban a Magyar Lovas Szövetséggel.
Szervezeti forma: csak (!) sportszervezet (sport-tevékenységi kör) lehet.

A megyében bejegyzett, a Szövetséggel tagsági viszonyra lépett egyesületeknek 50 + 1 % a tagja
 „Különleges jogállású szervezet” – ami azt jelenti, hogy:
 – megbízták a megyei lovasélet irányításával;
 – írásos kérelmek alapján támogatást kaphat a Szövetségtől: (szakmai továbbképzés; színvonalas
 – rendezvény-, versenyszervezés; kommunikáció; hagyományőrzés)
 – csökkentett, „szimbolikus” tagdíjat fizet
Végülis: nem kötelező fakultatív, civil törvényi hátterű, egyszerű, átlátható, a gyakorlatban „kezelhető”, rendszerbe foglalt, a lovasegyesületek összefogásából létrejövő szervezet.

Mindezek okán a Magyar Lovas Szövetség Alapszabályát módosítani kell!

 

Szabadidős-lovagló Szakág

A Szövetség kilencedik hivatalos szakága
Létrehozásáról a Közgyűlés 2017. február 17-én döntött.
A Szabadidős Lovasok Egyesülete bejegyzés alatt.

Motiváció: a „tömegbázis” bővítésének, az utánpótlás felderítésének kitűnő lehetősége.
Átjárhatóság a szabadidős és a verseny lovassport között.
A háttér: 10-15 ezer, lóval szimpatizáló ember (becslés!)

Cél- és feladatrendszer:
– „mindenkit megszólítani”, aki szabadidejében, hobbyból lovagol
– a szabadidős lovasok tevékenységének, valamint a közkedvelt, (vagy azzá tehető) szabadidős események színvonalas rendezésének integrálása,
– a veszélyes (!) sportág, szakmai alapú szabályrendszerének kialakítása és érvényesítése
– oktatók, bírók, pályaépítők képzése
– a hazai- és a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása, továbbfejlesztése.

A szabadidős lovasok regisztrálása rövidesen megkezdődik. (Határidő: 2017. június)
A regisztrációhoz online felület készül; ide a lovasok (vagy akár a szülők, edzők, oktatók) a saját és egyesületeik adatait önállóan tölthetik fel. Feltétel: egyesületi tagság

A szabadidős szakág élére, a Szövetség elnöksége – a szakág alakuló közgyűléséig tevékenykedő – öt tagú ügyvivő-szakbizottságot jelöl ki. (Határidő: 2017. május) Feladatai között a szabadidős lovas rendezvények szervezőivel való, széleskörű kapcsolatépítés és a szabadidős szabályzat tervezetének előkészítése és az alakuló közgyűlés (2018. március) előkészítése szerepel.

A szabályzat elfogadása után a rendezvények adminisztrációját a Topsoft nevezési rendszerén át szervezik.

A szabadidős szakág tevékenysége a Szövetség honlapján, a Szövetség lapjában a Pegazus újságban és más szaklapokan rendszeres nyilvánosságot kap.

2017 „erőfelmérő”, alapokat lerakó, felkészülési „próbaév”.

FEHÉR Károly

 

Last modified: 2018-12-07